sacred geometry header image with logo
Lapa atjaunota 2023. gada 04. februārī.

Lekcija "Garīgās (sakrālās) telpas radīšana"

"9 Sauļu skolā" Druvienā 2019. g. 9. augustā plkst. 14:45

Sakrāla telpa Buddhas pēdas nospiedumā

Sakrāla telpa Buddhas pēdas zīmē

Indivīda jēgpilna Esamība blīvi fiziskajā plānā ietver radīšanas aspektu. Caur individuālās radīšanas dažādību manifestējas jeb izpaužas vienotas kosmiskās Apziņas (Mahāta [1]) iedaba, kas saskaldījusies netverami daudzās atsevišķās formās un veidolos.

Sakrālā ģeometrija nodarbojas gan ar konkrētās, gan arī ar abstraktās Telpas jeb Ākāšas [2]garīgajiem likumiem un noteikumiem, ar to smalko elementu organizēšanas un harmonizēšanas principiem, kas rezultējas augstākajā, piektajā smalkajā elementā — Telpā, kurā mēs pastāvam, bet kuras patiesā iedaba mums vēl neskaidra.

Lekcijā Garīgās jeb Sakrālās telpas izveides kontekstā aplūkosim, ar ko šī garīgā telpa būtu jāpiepilda, kāds ir tās saturs atšķirībā no, teiksim, profānās jeb ikdienas telpas. Kas tad ir tas ar piecām parastajām maņām netveramais, tomēr ar citiem, augstākiem izziņas rīkiem skaidri jaušamais, ko cerams piedzīvojis ikkatrs īstens garīgās takas gājējs, nonākot kāda svētvietā jeb īpašā Sakrālā telpā, vienalga, vai tas būtu dabas smalko enerģiju centrs senču svētvietā vai kādu senu civilizāciju veidots templis jeb sakrālā celtne, vai īpašs meditatīvs apziņas stāvoklis. Kas ir tas, ko tikai cilvēks var ienest jeb “materializēt” šajā telpā; kas ir sakrālas telpas radīšana?

Garīgās izziņas ceļa lielie jautājumi skar tās eksistenciālās dimensijas, par kurām neaizdomājoties ikdienā, mūsu dzīves kļūst tikai bezjēdzīga Visuma radošās enerģijas “izkaisīšana vējā”. Ja mēs spējam pieņemt tēzi, ka mūsu individuālās apziņas ir zināmos Neziņas (jeb Avidjā [3]) valgos, tad ar ko lai mēs piepildām Telpu, kādu kosmisko radošo aktu mēs varam izspēlēt mūsu individuālajā “uzvedumā”, lai tas nebūtu tikai viena aktiera teātris sev pašam? Vai pretstati Neziņa – Zināšanas jeb Viedums (Vidjā [4]) vispār ir atrisināmi vai vismaz ieskicējami, ja tie reiz mums doti kā nenovēršami Esamības atribūti?

Vai lielās senās patiesās Garīgās prakses mūsdienu cilvēka apziņai var dot kādus pieturas punktus, kādus stiprinājumus patiesā izaugsmē? Kā neapmaldīties mūsdienu garīguma lielveikala haosā?

Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem es gribētu meklēt atbildes mūsu sarunā “9 sauļu skolā” Druvienā ar tādiem klausītājiem, kas ieradušies uzzināt, izpētīt, pārdomāt, izprast, sasniegt, iet tālāk, ieskatīties aiz, ar tādiem, kas gatavi patiesi radīt!

Kaspars Rikards, Mag. Archit.

Plašāk par 9 Sauļu skolas pasākuma programmu, laikiem, vietu šeit:

Iesaki arī citiem:


Atsauces, skaidrojumi un saīsinājumi

[1] No sanskrita Mahāts — burtiski "Lielais", kosmiskā apziņa. [1]↩

[2] No sanskrita Ākāša — Telpa, piektais kosmiskais princips jeb smalkais elements. [2]↩

[3] No sanskrita Avidjā — Neziņa, apziņas tumsas stāvoklis. [3]↩

[4] No sanskrita Vidjā — pretējs Neziņai: Vieds, zinošs. [4]↩