sacred geometry header image with logo
Lapa izveidota 2023. gada 04. februārī.

Džiddu Krišnamurti

Kur ir pieķeršanās, nav Mīlestības

Džiddu Krišnamurti

Džiddu Krišnamurti

Izvilkums no Džiddu Krišnamurti “Ko jūs meklējat?”

© Tulkojums latviešu valodā, www.sakralageometrija.lv, 2022. gads.

Vai mūsu attiecības vienam ar otru nav psiholoģiskas atkarības stāvoklis? Un es te nerunāju par savstarpēju fizioloģisku atkarību, kas ir kaut kas pilnīgi cits. Es esmu atkarīgs no saviem bērniem, jo es vēlos, lai viņi būtu kaut kas tāds, kas es neesmu. Viņi ir manu cerību un vēlmju piepildījums; viņi ir mana nemirstība, mans turpinājums. Tādā veidā manas attiecības ar maniem bērniem, ar manu sievu vai vīru, ar kaimiņiem ir psiholoģiskas atkarības stāvoklis, un es esmu baiļpilns būt tādā stāvoklī, kurā nav atkarības. Es nezinu, ko tas nozīmē, tādēļ es esmu atkarīgs no attiecībām, no grāmatām, no sabiedrības; es esmu atkarīgs no īpašuma, kas man dāvā drošību, stāvokli un prestižu. Un, ja es neesmu atkarīgs no kādas no augstākminētajām lietām, tad es esmu atkarīgs no pieredzēm, kas man ir bijušas, no savām domām, no savu centienu lieluma.

Tādā gadījumā psiholoģiski mūsu attiecības ir balstītas uz atkarību, un tāpēc šeit pastāv bailes. Problēma nav tajā, ka esam atkarīgi, bet tikai tajā, vai redzam pašu faktu, ka mēs esam atkarīgi.

Tur, kur ir pieķeršanās, nav Mīlestības. Tikai tāpēc, ka Tu nezini, kā mīlēt, tu esi atkarīgs. Tā ir šī iekšupvērstā psiholoģiskā atkarība no idejām, no cilvēkiem, no īpašuma, un tā rada bailes. Tādā veidā tu nevari būt brīvs no bailēm tik ilgi, kamēr tu neizproti saistības, un saistības var tikt izprastas tikai tad, kad prāts vēro visas attiecības, un tas arī ir pašizziņas sākums.

Vai tagad tu vari to visu klausīties bez grūtībām, bez piepūles? Piepūle pastāv vienīgi tad, kad tu mēģini kaut ko iegūt, kad tu mēģini būt kaut kas. Bet, ja bez centieniem būt brīvam no bailēm, tu esi spējīgs uzklausīt faktu, ka pieķeršanās sagrauj mīlestību, tad tieši tas fakts nekavējoties atbrīvos prātu no bailēm.

Nevar būt brīvība no bailēm, kamēr nav izpratnes par attiecībām, kas patiesībā nozīmē - kamēr nav pašizpratnes. Patība tiek atklāta tikai attiecībās. Vērojot veidu, kā es sarunājos ar kaimiņiem, veidu, kā es attiecos pret īpašumu, veidu, kā es pieķeros pārliecībai, pieredzei vai zināšanām, tas ir, atklājot manu pieķeršanos, es sāku atmosties visam pašizziņas procesam.

Tātad, kā pieveikt bailes nav tik svarīgi. Tu vari iedzert un tās aizmirst. Tu vari doties uz templi un apmaldīties prostrācijā [pazemībā], murminot lūgšanas vai dievbijībā, bet bailes gaidīs aiz stūra, līdz tu atkal parādīsies. Baiļu pārtraukšana ir tikai tad, kad tu izproti savas attiecības pret visām lietām, un šī izpratne neparādās, ja nav pašizpratne. Pašizpratne nav kaut kas, kas ir tālu prom; tā sākas šeit, tagad, vērojot, kā Tu izturies pret saviem bērniem, pret saviem kaimiņiem, savu sievu vai vīru. Attiecības ir spogulis, kurā Tu redzi sevi, kāds Tu esi. Ja tu esi spējīgs paskatīties uz sevi, kāds Tu esi bez jebkāda vērtējuma, tad tā ir baiļu pārtraukšana. No tā sākas ārkārtēja mīlestības apjēga.

Mīlestība nevar tikt kultivēta; mīlestība nav lieta, kuru var “nopirkt” ar prātu. Ja tu saki: “Es dodos praktizēt līdzjūtību”, tad līdzjūtība ir lieta prātā, un tādēļ tā nav mīlestība. Mīlestība rodas neizprotami, nenojaušot, kad mēs pilnībā izprotam visu šo attiecību procesu. Tad prāts ir kluss, tas nepiepilda sirdi ar prāta lietām, un tādēļ tas, kas patiesi ir mīlestība, var ienākt esamībā.

Iesaki arī citiem: