sacred geometry header image with logo

DRAUGI:

antroposofijas mājas lapa
Lapa atjaunota 2023. gada 20. februārī.

Kas par būtisku teic esam nebūtisko, par nebūtisku tur būtisko, tas būtisko neiepazīs, jo ir lēmis sev meklēt aplamo. Kas par būtisku teic esam būtisko un par nebūtisku tur nebūtisko, tas iepazīs būtisko,- viņš ir lēmis sev meklēt patieso.
Dhammapada, Jamakavaga, 11.-12.[1]


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2023. gada pavasara kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Sakrālās ģeometrijas diagrammas fragments

Sakrālās ģeometrijas anotācija ar diagrammu

Pavasara grupas nodarbības notiks reizi nedēļā — katru trešdienu no plkst. 18:30 — 21:00. Nodarbību sākums — 22. martā... LASĪT TĀLĀK

Lūdzu iesaki arī citiem:

(Pēc mājaslapas pārejas uz https (secure connection) versiju zaudēti vairāki simti Facebook "Share")


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2022. gada rudens — ziemas kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Sakrālās ģeometrijas diagrammas (jantras) fragments

Sakrālās ģeometrijas anotācija ar diagrammu

Rudens — ziemas kursa grupas nodarbības notiks reizi nedēļā — katru otrdienu no plkst. 18:30 — 22:00. Nodarbību sākums — 6. septembrī... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2022. gada pavasara kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Sakrālās ģeometrijas anotācija ar diagrammu

Pavasara kursa grupas nodarbības notiks reizi nedēļā — katru piektdienu no plkst. 17:30 — 21:00. Nodarbību sākums — 25. martā... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2021. gada rudens — ziemas kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Sakrālās ģeometrijas anotācija ar diagrammu

Rudens grupas nodarbības notiks reizi nedēļā — katru ceturtdienu no plkst. 18:30 — 21:00. Nodarbību sākums — 9. septembrī... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss. Zoom tiešsaiste

2021. gada pavasara kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Pirmo reizi jaunās Pavasara grupas nodarbības Zoom tiešsaistē reizi nedēļā — katru ceturtdienu no plkst. 11:00 — 13:30. Nodarbību sākums — 25. martā... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss Tukumā, Valmierā un Rīgā

2020. gada rudens kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Aicinu uz Sakrālās ģeometrijas jauno rudens lekciju ciklu reizi nedēļā! Pirmo reizi iespējams pieteikties grupas nodarbībām Kurzemē — TUKUMĀ trešdienās no 11:00 — 13:30. Nodarbību sākums — 16. septembrī... LASĪT TĀLĀK


Sakrālās ģeometrijas lekciju cikla anotācija "9 Sauļu vasaras skolā"

2020. gada 17. — 21. augusts, Druviena

Šrī jantra 3D

Šrī jantra 3D

Visu piecu lekciju cikls, kas šogad iecerēts 9 Saulēs, ir veltīts dažām galvenajām pamatnostādnēm, ko vieno Vieduma tēma. Ieskicēšu Sakrālās ģeometrijas kā garīgo zināšanu ceļa mācības skatījumu ... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss Rīgā un Jelgavā

2020. gada pavasara kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Anotācija ar Sakrālu diagrammu

Aicinu uz Sakrālās ģeometrijas grupas nodarbībām RĪGAS centrā reizi nedēļā — katru PIEKTDIENU no plkst. 17:00 — 19:30. Pirmo reizi iespējams pieteikties grupas nodarbībām Zemgalē — JELGAVĀ ceturtdienās no 10:00 — 12:30 ... LASĪT TĀLĀK


Sakrālās ģeometrijas lekcija festivālā #MaināmPasauli 2020

Ieskats Sakrālajā ģeometrijā un ezoteriskajā filosofijā. Dvēsele

Sakrālās ģeometrijas diagramma

Sakrāla diagramma

Kad Tava dvēsele ir izgājusi caur neskaitāmu dzīvju un arī šīs šķitumiem un ilūzijām, pienāk laiks ieskatīties lielo garīgo mācību apcirkņos, kas tieši un viedi ved uz pašīstenošanos, ... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2019. gada rudens / ziemas sezona ar garīgās izaugsmes mācībām

Sakrālās ģeometrijas rudens kurss 2019. / 2020. gadam

Anotācija ar Sakrālu diagrammu

Nodarbību sākums — 2019. g. septembrī. Grupas nodarbības notiks RĪGAS centrā reizi nedēļā — katru PIRMDIENU no plkst. 18:30 — 21:00. Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros apskatām sekojošas tēmas ... LASĪT TĀLĀK


Lekcija "Garīgās (sakrālās) telpas radīšana" 9 Sauļu skolā Druvienā 2019. g. 9. augustā

Sakrāla telpa Buddhas pēdas nospiedumā

Sakrāla telpa Buddhas pēdas zīmē

Indivīda jēgpilna Esamība blīvi fiziskajā plānā ietver radīšanas aspektu. Caur individuālās radīšanas dažādību manifestējas jeb izpaužas vienotas kosmiskās Apziņas (Mahāta) iedaba, kas saskaldījusies netverami daudzās atsevišķās formās un veidolos. Sakrālā ģeometrija nodarbojas gan ar konkrētās, gan arī ar abstraktās Telpas jeb Ākāšas ... LASĪT TĀLĀK


Jauns Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas kurss "2019. pavasaris"

2019. gada pavasara Sakrālās ģeometrijas kurss

Nodarbību sākums 29. martā.

Lūdzu piesakies e-pastā šeit info@sakralageometrija.lv! vai arī uz Facebook "Sakrālā ģeometrija" PM šeit Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Plašāk par lekciju un nodarbību programmmu, laikiem, vietu šeit:


Sakrālās ģeometrijas lekcija festivālā #MaināmPasauli 2019

Ieskats Sakrālajā ģeometrijā un ezoteriskajā filosofijā

Festivāla lekcijā pārrunāsim un padomāsim kopā, kāpēc visos laikos dažādās garīgajās tradīcijās ir bijis nepieciešams radīt svētbildes, jantras, mandalas, sakrālas diagrammas un grafiskus simbolus? Kas ir sakrālā tempļu arhitektūra un sakrālās mākslas vispār? Kāds ir to virsuzdevums? Mana īsā atbilde ir: tas ir varens rīks mūsu apziņas sajūgšanai ar Augstāko, ar Vienesamību, ar Galīgo Realitāti jeb sauciet to kā gribat.

Karls Gustavs Jungs ir teicis: “Kad dvēsele uztver simbolu, tā paceļas līdz priekšstatam, kas atrodas viņpus saprāta spējām to satvert.”

Studējot ezoteriku un vieduma mīlestību jeb filosofiju, nereti nonākam līdz jau zināmo jēdzienu robežai vai asociāciju trūkumam neziņas dēļ. Man ļoti noderēja abstraktā ģeometriskā domāšana, abstraktās diagrammas un simboli, kas palīdzēja aptvert un radīt jaunus jēdzienus, sajūgt apziņu ar kaut ko, kas stāv pāri ikdienībai un izskaidro citādi grūti uztveramos garīgās slepenzinātnes jēdzienus.

Antroposofijas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners teicis tā: “Es sevi novedu līdz izpratnei attiecībā par gaišredzības procesu galvenokārt caur sintētisko ģeometriju. Tas, protams, nenozīmē, ka katrs, kas studējis projektīvo ģeometriju ir gaišredzīgs, bet gan, ka caur to var iegūt skaidrību par garīgās uztveres procesu.”

Sakrālā ģeometrija, visupirms, ir domāšanas mācība, tās fokuss ir cilvēka mentālais plāns. Kosmiskā apziņa (mahāts) šajā plānā atstāj nospiedumus, kurus nonesot savā apziņā, mēs varam tuvoties visu garīgo mācību un disciplīnu augstākajam punktam- apziņas paplašināšanai jeb apgaismībai, kas ir cilvēciskā ceļa galamērķis. Ar Sakrālās ģeometrijas atslēgu ieslēgta mentāla apzinātība (tagadnība) ļauj atvērt durvis uz Buddhi principu garīgajā cilvēkā (viedumu) un caur to - uz Apgaismību.

Lekcijā festivālā #MaināmPasauli ieskicēšu vispārējas pamatnostādnes un dažus galvenos principus, kurus izmantoju Sakrālās ģeometrijas lekcijās ikviena cilvēka pašizaugsmei un garīgai attīstībai. Vairāk par lekcijas laiku, vietu un pašu festivālu skaties šeit:

Kaspars Rikards, Mag. archit.


Lekcija — nodarbība "Zelta spirāle — garīgas izaugsmes simbols"

9 Sauļu “Zelta zaru” skolā 2019. gada 9. martā dalīšos ar transcendenta simbola — spirāles — nozīmēm gara zinātnēs un Tavā personīgā izaugsmē.

Atbildes uz šiem jautājumiem gaida Tevi klātienē nodarbībā. Mēs kopā uzzīmēsim Zelta griezuma Zelta spirāli, kas ir pamatā kosmiskās dabas augšanas rakstam, kurš izpaužas visdažādākajos veidos: gliemežnīcās, ziedos un augļos, cilvēkā, atmosfēras ciklonos un visu beidzot galaktikās. Nodarbībai nepieciešams: Tavs zīmulis, lineāls, cirkulis. Papīrs un pārējais būs uz vietas.

Vairāk par norises laiku un vietu šeit

Kaspars Rikards, Mag. archit.

9 saļu skolas lekcija Druvienā

Lekcija 9 Sauļu skolā Druvienā. Foto: Una Austruma


Aicinājums pieteikties jaunai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas interesentu grupai 2018. gada rudens — ziemas sezonā

rudens_grupa

Nodarbību sākums — 2018. g. 11. septembrī

Nodarbības notiks Rīgas centrā reizi nedēļā — katru otrdienu no plkst. 18:30 — 21:00

Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros apskatām sekojošas tēmas:

Lūdzu savus pieteikumus uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv! vai arī uz Facebook "Sakrālā ģeometrija" PM šeit Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Kaspars Rikards, Mag. archit.

P.S. Sakrālās ģeometrijas un ezoterās filosofijas kursa ilgums nav ierobežots, un ir atkarīgs tikai no Tevis paša! Tev nav nepieciešamas īpašas zīmēšanas priekšzināšanas, taču vēlams zināms ieskats par garīgām praksēm. Nodarbībās nepieciešams: cirkulis, zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4-A2 formāts).


Aicinājums pieteikties jaunai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas interesentu grupai piektdienu pēcpusdienā!

jauns_sakums

Nodarbību sākums — 2018. g. pavasara vienādībās (23. martā)

Nodarbības plānotas Rīgas centrā ik piektdienu no plkst 15:00 — 17:30

Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros nodarbojamies ar sekojošu tematiku:

Lūdzu savus pieteikumus uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv! vai arī Facebook "Sakrālā ģeometrija" PM šeit Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Kaspars Rikards, Mag. archit.

P.S. Sakrālās ģeometrijas kursa ilgums nav ierobežots, un ir atkarīgs tikai no Tevis paša! Tev nav nepieciešamas īpašas zīmēšanas priekšzināšanas, taču vēlams zināms ieskats par garīgām praksēm. Nodarbībās nepieciešams: cirkulis, zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4-A2 formāts).


Sakrālās ģeometrijas grupu nodarbības 2018. gadā

Sakrālās ģeometrijas grupu nodarbības 2018. gadā notiek katru darba dienu. Katra grupa tiekas vienu reizi nedēļā — vakaros, Rīgas centrā un nodarbojas ar Garīgu praksi — garīgās izziņas ceļa mācību — Sakrālo ģeometriju. Nodarbībās apskatām visplašāko filosofisko tēmu loku un zīmējam Sakrālas diagrammas, jantras , mandalas, zīmes un simbolus, un pārrunājam attēlotā dziļāko nozīmi. Tev nav nepieciešamas īpašas zīmēšanas priekšzināšanas, taču jābūt zināmam ieskatam par garīgām praksēm. Pēc nodarbības seko brīvprātīga 20 minūšu grupas meditācija, ko var apmeklēt jebkurš interesents. Lūdzu piesakies, rakstot uz e-pastu info@sakralageometrija.lv

Kaspars Rikards, Mag. archit.

drawing of golden spiral

Sakrālās ģeometrijas nodarbību atsākšana 2017.g. septembrī

Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas lekcijas un nodarbības atsāksies septembra pirmajā nedēļā! Jauniem un patiesiem interesentiem ir iespēja pievienoties tikai jaunākajai, jau esošajai otrdienas grupai, kurā studijas notika no aprīļa līdz jūnijam! Par apskatāmajām tēmām vairāk skaties šeit

Pirmā nodarbība jauniem interesentiem otrdien, 05. septembrī!


Lekcija: Ieskats Sakrālajā ģeometrijā "Zaļās Esības dienās"

Lekcija- nodarbība notiks "Centrs Zelta aplis" un SkanDaba organizētā pasākuma "Zaļās Esības dienas" ietvaros 2017.gada 10.jūnijā plkst. 10:00 Jelgavas novada "Lizaros". Vispārēja informācija par pasākumu atrodama šeit

Ieskatīsimies Sakrālās ģeometrijas kā Izziņas ceļa mācības pamatprincipos un metodē. Nodarbība domāta visplašākajam interesentu lokam, un nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas. Aicinu visus interesentus! Par nodarbību plašāk šeit

Kaspars Rikards, Mag. archit.

zalas esibas dienas

Lekcija- nodarbība "Sakrālā ģeometrija" festivālā "Helsus 2017" Jelgavā

Lekcija- nodarbība notiks festivālā "Helsus 2017" ietvaros Jelgavā 2017. gada 20. maijā plkst. 12:00 - 14:00 Sevis izziņas dārza Kupolā. Plašāk lūdzu skatīt šeit

Kaspars Rikards, Mag. archit.

dinamic square

Aicinājums pieteikties jaunai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas klausītāju grupai otrdienās!

Nodarbību sākums- otrdien, 21. martā! Nodarbības notiek katru otrdienu Rīgas centrā no plkst. 18:30 - 21:00.

Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros nodarbojamies ar sekojošu tematiku:

Lūdzu pieteikumus uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv! Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Kaspars Rikards, Mag. archit.

Interesentiem nepieciešams: cirkulis, zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4-A2 formāts).

diagram of sacred geometry


Lekcija "Sakrālā ģeometrija un pašatklāsme. Dvēsele"

Nodarbība notiks "Helsus telpā" 2016. gada 08.decembrī. Aicinu visus interesentus un Vecās Dvēseles uz tikšanos! Vairāk informācijas šeit

Ejot Garīgās izaugsmes ceļu, katrs agrāk vai vēlāk saskaras ar jautājumu: kāda metode man ir vispiemērotākā, lai sasniegtu augstākus un smalkākus Esamības līmeņus, apziņas paplašināšanu? Ieskicēšu vienu no senajām Garīgās Izziņas ceļa atslēgām- Sakrālās ģeometrijas taku kā varenu rīku pašatklāsmei, lietu patiesās dabas izpratnei un Galīgās Realitātes sasniegšanai. Pieskaroties vispārējiem Sakrālās ģeometrijas principiem, ieskatīsimies Dvēseles izziņā kā to traktē ezoteriskā filosofija. Dziļākai izpratnei patiesiem interesentiem rekomendēju līdz: cirkuli, zīmuli, lineālu un papīru.

Kaspars Rikards, dipl. archit.

Soul image

Aicinu visus interesentus pieteikties uz jaunu Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas nodarbību grupu 2016./2017.gadam!

Austrumu raksts

Nodarbības notiek Rīgas centrā katru piektdienu no plkst. 18:30 - 21:00. Lekciju cikla sākums 02. septembrī. Piektdienas nodarbību grupai var pievienoties septembra mēnesī, ne vēlāk. Kursa ilgums- vismaz līdz vasaras saulgriežiem ar pārtraukumu ziemas saulgriežu laikā.

Garīgās izziņas ceļa lekciju un nodarbību ietvaros apskatīsim šādu tematiku: Lūdzu pieteikumus uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv! Lūdzu dažus vārdus par sevi!

Kaspars Rikards, dipl. archit.

Interesentiem nepieciešams: cirkulis, zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4-A2 formāts)


Lekcija "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā" festivāla "Ad Lucem" ietvaros notiks Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" 2016.g. 06. augustā plkst. 17:00. Aicināti visi interesenti!

Lekcija "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā" domāta visplašākajam klausītāju lokam, kas vēlas iepazīt un sākt praktizēt kādu garīgu disciplīnu. Sakrālā ģeometrija ir Izziņas takas mācība, kuras virsuzdevums ir paplašināta apziņa. Šī aizvēsturiskā mācība ar sakrālo diagrammu: mandalu, jantru, zīmju un simbolu palīdzību tieši un nepastarpināti saslēdz mūsu mentālo plānu ar Galīgo realitāti. Līdzīgi kā garīgā mūzika klausītāju ved uz augstākiem Esamības plāniem, un tam nav nepieciešami ārēji starpnieki. Mans uzdevums ir mācīt un kopā mācīties domāt.

Kaspars Rikards, dipl. archit.


Lekcija "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā" festivāla "Helsus 2016" ietvaros Jelgavā.

Kaspars Rikards

Foto: Matīss Markovskis

Lekcija notiks Jelgavas pilī 2016.gada 21. maijā plkst. 14:00, 278. telpā. Aicinu visus interesentus!

Vairāk informācijas par festivālu Helsus 2016 šeit


spring stream

Pavasaris 2016


Lekcijas- nodarbības "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā" Lucavsalā festivāla "Helsus 2015" ietvaros Rīgā- Lucavsalā 2015.g. 22. un 23. augustā.

Lekciju- nodarbību sākums katru dienu plkst. 12:00. Tikšanās - 22., 23. augustā visas dienas garumā "Sevis izziņas dārzā"

Vairāk informācijas par festivālu "Helsus" šeit

Kaspars Rikards, dipl. archit.

Interesentiem vēlams: cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts).

Lekcija "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā" Introvertās mākslas festivāla "Ad Lucem" ietvaros.

Siguldas koncerzālē "Baltais flīģelis", svētdien, 2015. gada 26. jūlijā, sākums plkst. 15:00. Festivāla Radošās nometnes meistarklases

Vairāk informācijas šeit

Kaspars Rikards, dipl. archit.

Interesentiem vēlams: cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts).

Lekcija- nodarbība "Daudzglobusu koncepcija ezoterikā" IV.daļa

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2015. gada 03. martā. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00. Happy end.


Lekcija- nodarbība "Ievads Sakrālajā ģeometrijā"

Mansards - radošās iniciatīvas un garīgās izaugsmes centrs, Rīgā, Alberta ielā 11, 7.stāvs. Pirmdien, 2015.gada 02. februārī, sākums plkst. 18:30


Lekcija- nodarbība "Daudzglobusu koncepcija ezoterikā" III.daļa

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2015. gada 27. janvārī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00


Lekcija- nodarbība "Daudzglobusu koncepcija ezoterikā" II.daļa

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2014. gada 02. decembrī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem nepieciešams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A3 formāts). Ieeja: ziedojums. Klausītājiem, kas nav piedalījušies 1. daļā, lūdzu rakstīt uz e-pastu info@sakralageometrija.lv, lai varētu sagatavot zīmējuma kopiju.

Lekcija- nodarbība "Daudzglobusu koncepcija ezoterikā" I.daļa

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2014. gada 04. novembrī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem nepieciešams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A3 formāts). Ieeja: ziedojums.

Pieteikšanās jaunai Sakrālās ģeometrijas grupai

Interesentus lūdzu pieteikties jaunai Sakrālās ģeometrijas un ezoteriskās filosofijas grupai. Nodarbību sākums 2014. gada septembrī.

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā- trešdienās no 18:30 līdz 21:00 Rīgas centrā. Nodarbību veids- grupa.

Lekciju kursa ietvaros apskatām šādu tematiku:

Lūdzu interesentus pieteikties, rakstot uz e-pastu info@sakralageometrija.lv ! Lūdzu dažus vārdus par sevi, tāpat norādiet savus kontaktus, lai varam sazināties par detaļām!

Kaspars Rikards, dipl. archit.


Lekcija- nodarbība "Plaknes mozaīkveida dalījumi"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2014. gada 29. aprīlī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem nepieciešams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts). Ieeja: ziedojums.

Lekcija- nodarbība "Sakrālās ģeometrijas prakse"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2014. gada 29. martā, Rīgā, Bruņinieku ielā 65

Plašāka informācija par lekciju Latvijas Antroposofiskās biedrības mājas lapā šeit

Bet plašāka informācija par Rietumu Ezoterijas skolas nodarbībām un saturu šeit


Lekcija- nodarbība "Sakrālā ģeometrija un mistēriju templis Ozīreions"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2014. gada 22. februārī, Rīgā, Bruņinieku ielā 65

Plašāka informācija par lekciju Latvijas Antroposofiskās biedrības mājas lapā šeit

Bet plašāka informācija par Rietumu Ezoterijas skolas nodarbībām un saturu šeit


Lekcija- nodarbība "Ozīriona ģeometriskais kods"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2014. gada 28. janvārī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts). Ieeja: brīvprātīgs ziedojums.

Lekcija- nodarbība "Pleroma. 3.daļa"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 26. novembrī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Jauniem interesentiem būs pieejama iepriekšējās nodarbības zīmējuma kopija, lai varētu turpināt iesākto. Tiem, kas apmeklēja iepriekšējās nodarbības- lūgums ņemt līdzi savu iesākto darbu!

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts). Ieeja: brīvprātīgs ziedojums.


Lekcija- nodarbība "Pleroma. 2.daļa"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 29. oktobrī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Jauniem interesentiem būs pieejama iepriekšējās nodarbības zīmējuma kopija, lai varētu turpināt iesākto. Tiem, kas apmeklēja iepriekšējo nodarbību- lūgums ņemt līdzi savu iesākto darbu!

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts). Ieeja: brīvprātīgs ziedojums.


Lekciju cikls "Sakrālā ģeometrija- pasaules un sevis izziņas ceļš"

I. lekcija. Ievads Sakrālajā ģeometrijā. 2013.gada 16.oktobrī.

II. lekcija. Proporcijas, formveide un figūras Sakrālajā ģeometrijā. 2013.gada 23.oktobrī.

III. lekcija. Sakrālā ģeometrija. Septiņdalījums kosmiskajā dabā un cilvēkā. Zelta griezums. 2013.gada 30.oktobrī.

Lekcijas notiks Sokrāta tautskolā, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38. Sākums plkst.18:00. Par lekciju ciklu vairāk Sokrāta tautskolas mājas lapā šeit


Lekcija- nodarbība "Pleroma"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 24. septembrī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums plkst. 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts). Ieeja pret ziedojumu.


Lekcija "Sakrālā ģeometrija un garīgā mūzika"

Kultūras pilī "Ziemeļblāzma",Rīgā, svētdien, 2013. gada 28. jūlijā, sākums plkst. 13:00. Introvertās mākslas festivāla AD LUCEM ietvaros.

Saturs

I. Īss ieskats Sakrālās ģeometrijas pamatos

II. Sakrālās ģeometrijas un mūzikas kopsakarības

III. Sakrālās ģeometrijas filosofija un ezoterika

Vairāk informācijas šeit


Pateicība Jogas mācekļiem!

Paldies visiem vairāk kā 80 I.Ķ. jogas nometnes dalībniekiem, kas svētdien, 2013.gada 9.jūnijā Smuku muižā tik uzmanīgi un ieinteresēti klausījās lekciju- nodarbību Sakrālajā ģeometrijā un ezoterikā! Tā kā paliku Jums parādā atbildes uz jautājumiem, tad lūdzu rakstiet tos uz e-pastu info@sakralageometrija.lv


Lekcija- nodarbība "Astoņdalījums. Ogdoāde"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 28. maijā. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums 18:00

Saturs

I. Astoņdalījuma grafiskā konstrukcija:

II. Ogdoādes ezoteriskie principi un sakarības

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4). Ieeja pret ziedojumu.


Lekcija- nodarbība "Riņķa kvadratēšana. 2. daļa"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 30. aprīlī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums 18:00

Saturs

Apļa kvadratēšana- vienādu laukumu sakarība.

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4). Ieeja pret ziedojumu.


Lekcija- nodarbība "Riņķa kvadratēšana"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 26. martā. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums 18:00

Saturs

Apļa kvadratēšanas diagrammas posmi:

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4). Ieeja pret ziedojumu.


Lekcija- nodarbība "Ieskats Sakrālajā ģeometrijā"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2013. gada 23. martā, Rīgā, Ādmiņu ielā 4A.

Saturs

I. Sešstūris un heksagramma

II. Riņķa kvadratēšana

III. Platona trīsdimensionālie apjomi un ezoteriskās sakarības

IV. Sakrālās ģeometrijas mācības virsuzdevumi

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4).

Vairāk informācijas Latvijas Antroposofiskās biedrības mājas lapā šeit

Lekcija- nodarbība "Gnomoniskās sakarības un Zelta spirāle piecstūrī"

Latvijas Viedas sadraudzībā, otrdien, 2013. gada 26. februārī. Nodarbība notiek Rīgā, Krišjāņa Barona muzeja telpās, Kr. Barona ielā 3/5, 4.stāvs, sākums 18:00

Saturs

Piezīme. Interesentiem vēlams cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4). Ieeja pret ziedojumu.


Lekcija- nodarbība "Zelta griezuma proporcija Sakrālajā ģeometrijā"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2013. gada 23. februārī, Rīgā, Ādmiņu ielā 4A.

Saturs.

I. Zelta griezuma proporcija kā universāla raksta izpausme

II. Zelta griezuma grafiska zīmēšana un savstarpējās sakarības

III. Sakrālās ģeometrijas Zelta proporcijas ezoterika

Vairāk informācijas Latvijas Antroposofiskās biedrības mājas lapā šeit


Lekcija- nodarbība "Ievads Sakrālajā ģeometrijā"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2013. gada 19. janvārī, Rīgā, Ādmiņu ielā 4A.

Saturs.

I. Teorētisks ievads, izklāsts un fakti.

Kas ir Sakrālās ģeometrijas mācība? Vai tā ir filosofija vai prakse? Uz kādiem principiem tā balstās? Kas ir neverbāli izteiksmes līdzekļi? Kā atspoguļot idejas, formas, domas...Ezoterika un eksoterika.

Sakrālās ģeometrijas izcelsme aizvēsturē, vēsturiskās liecības, tagadne. Senā Ēģipte. Pitagors un Platons Antīkajā Grieķijā. Vitrūvijs Romas impērijā. Renesanses meistari. Kvantu fizika un tās filosofiskā bāze- tetraktija.

Kosmogonija un metafizika Svētās ģeometrijas skatījumā. Absolūts, Dievs, Dievības, utt.

Kosmosa Radošās Dabas plāns. Vai pastāv kopīgs raksts, paraugs, modelis, matrica? Rīkstniecība un ēterisko plānu enerģiju raksti. Principi, uz kuriem balstās izpaustā pasaule: dimensijas, proporcijas, saknes.

II. Praktiski piemēri un ezoteriskā būtība.

Praktiska Svētās ģeometrijas diagrammu zīmēšana. Kāds mehānisms sāk strādāt, zīmējot diagrammas ar savu roku? Metodes. Gaismas ģeometrija, mūzika, arhitektūra, vizuālās mākslas- kādas ir kopsakarības?

Punkts un aplis- Absolūta atribūti. Formveides secība Sakrālās ģeometrijas zīmējumos. Trīsstūris- Garīgās Pasaules atspoguļojums. Kvadrāts- Izpaustās Pasaules simbols. Piecstūris- Cilvēks ar saviem pieciem Principiem.

III. Jautājumi un atbildes.

Vairāk informācijas Latvijas Antroposofiskās biedrības mājas lapā šeit


Atsauces, skaidrojumi un saīsinājumi

1 Citēts pēc krājuma "Indiešu literatūra: vissenākais posms", sast. Viktors Ivbulis, tulk. Guna Bērziņa, R., Zvaigzne, 1985., 189.lpp