sacred geometry header image with logo
Lapa izveidota 2023. gada 20. februārī

Jauns Sakrālās ģeometrijas lekciju kurss

2023. gada pavasara kurss ar garīgās izaugsmes mācībām. Tikai divas reizes gadā!

Kursa sākums — 22. martā

Sakrālās ģeometrijas pavasara kurss

Sakrālas diagrammas fragments

Jaunās pavasara grupas nodarbības notiks reizi nedēļā — katru trešdienu no plkst. 18:30 — 21:00 Rīgas centrā Sakrālās ģeometrijas auditorijā Antonijas ielā 20 B.

Pēc nodarbības iespējams piedalīties (paša brīva izvēle) grupas meditācijā šruti skaņās (apt. 40 min.) Meditācija beidzas ap 22:00

Garīgās izziņas ceļa lekciju, nodarbību un prakšu ietvaros apskatām sekojošas tēmas:

 • Ievads Sakrālajā ģeometrijā, Garīgo zināšanu ceļā (gņāna mārga) un pašizziņā
 • Formveide (formas) un proporcijas
 • Simbols, zīme, simbolu izpratne
 • Mandalas, jantras, zīmes, ikonogrāfija
 • Sakrālās ģeometrijas prakse — diagrammu un jantru zīmēšana
 • Ezoteriskās filosofijas pamati un kosmoģenēze
 • Dažādu kultūru garīgās tradīcijas sakrālās ģeometrijas skatījumā:
  • Rietumu pasaules filosofija. Pitagora, Platona un Keplera ideju atspoguļojums sakrālās ģeometrijas diagrammās
  • Senās Ēģiptes ģeometriskās mistērijas
  • Vediskās tradīcijas, to atspoguļojums jantrās un mandalās; auklu sūtru svētģeometrija un uguns altāri
  • Gnosticisma idejas. Gnostiskais evaņģēlijs
  • Teosofija un Helēna Blavatska
  • Advaitas (Nedivējādības) garīgā mācība ar upanišadu fragmentu lasījumiem
  • Džiddu Krišnamurti
  • Šrī Aurobindo
  • Alise Anna Beilija
  • Antroposofija — Rūdolfs Šteiners u.c.
 • Sakrālā ģeometrija kā tieša garīgā pieredze un intuīcijas atmodināšanas rīks
 • Katras nodarbības praktiskajā daļā — prāta, dvēseles un telpas harmonizācija ar Sakrālās ģeometrijas diagrammu (mandalu un jantru) zīmēšanu un krāsošanu

Pirmās trīs kursa nodarbības dēvēju par aksiomātiskām un rekomendēju tās apmeklēt, lai gūtu daļēju ieskatu Sakrālās ģeometrijas tematikā!

Vienas nodarbības enerģētiskā apmaiņa jeb maksa — Eur 18,-

Lai reģistrētos un piedalītos kursā, lūdzu laicīgi (vietu skaits klātienē ierobežots) rakstīt savu pieteikumu — motivāciju un īsi par sevi uz e-pastu: info@sakralageometrija.lv

Kaspars Rikards, Mag. archit.

P.S. Pavasara kurss iesākumā tiek plānots līdz vasaras saulgriežiem (20. jūnijam) ar sekojošu vasaras pārtraukumu līdz septembrim. Sakrālās ģeometrijas, gara zinātņu un ezoterās filosofijas kursa ilgums nav ierobežots, un ir atkarīgs tikai no Tevis paša! Tev nav nepieciešamas īpašas zīmēšanas priekšzināšanas, taču vēlams zināms ieskats par garīgām praksēm.

Uz nodarbībām līdz nepieciešams: cirkulis (par to sīkāk klātienē), zīmulis, lineāls, taisnleņķa trīsstūris, dzēšgumija un balts papīrs (iesākumā A4 formāts), taču par visu visvairāk nepieciešama atvērta, izzināt griboša apziņa.

P.P.S. Sakrālās ģeometrijas lekcijas vadu kopš 2007. gada un patlaban tās notiek Rīgā un Vidzemē. Katru dienu ir vairākas lekcijas, kas visas ir organizētas grupās pēc hronoloģiski secīga kursa principiem. Vecākā (senākā) Sakrālās ģeometrijas klausītāju grupa pastāv kopš 2013. gada.

Lūdzu iesaki arī citiem: