sacred geometry header image with logo
Lapa atjaunota 2023. gada 04. februārī.

Vāsišthas joga

Sakrālās ģeometrijas pavasara kurss 2020. gadam Rīgā un Jelgavā

Piecliesmu rats
Akrils, tinte, papīrs, 51x72 cm

Bezgalīgā Neziņas straume

"Šo šķietami bezgalīgo Neziņas straumi var šķērsot vienīgi uzticīga svēta vīra sabiedrībā. Šādā klātienē rodas viedums attiecībā par to, uz ko ir vērts tiekties un no kā jāizvairās. Pēc tam parādās tīra vēlme gūt atbrīvi. Tā novirza uz nopietnu izzināšanu. Tad prāts kļūst izsmalcināts, jo šāda izziņa izkliedē prāta ierobežojumus. Rodoties tīram viedumam, cilvēka apziņa nonāk realitātē [tagadnībā]. Tad zūd prāta ierobežojumi un ir tikai nepieķeršanās. Beidzas atkarība no darbībām un to sekām. Redzējums stingri nostiprinās Patiesībā un nereālā uztvere kļūst vājāka. Pat dzīvojot un darbojoties šajā pasaulē, tas, kuram ir šis neierobežotais skatījums, dara to, kas jādara it kā viņš būtu miegā, nedomādams par pasauli un tās baudām. Tā nodzīvojis dažus gadus, cilvēks iegūst pilnīgu atbrīvi un pārvar visus šos stāvokļus — viņš ir atbrīvots dzīves laikā.

Šādi atbrīvots viedais nejūtas pacilāts par to, ko viņš saņem, ne arī skumst par to, ko nesaņem. Ak, Rāma, arī Tevī prāta ierobežojumi ir vājinājušies — tiecies izzināt patiesību! Ieguvis izpratni par Patību [Ātmanu], kas ir bezgalīgā apziņa, Tu pacelsies pāri bēdām, maldiem, piedzimšanai un nāvei, laimei un nelaimei. Tā kā Patība [Ātmans] ir viens un nedalāms, tad Tev nav radinieku, tāpēc nav arī ciešanu, ko rada šādas maldīgas attiecības. Tā kā Patība [Ātmans] ir viens un nedalāms, tad nav nekā cita, pēc kā būtu vērts tiekties vai ko vēlēties. Patība [Ātmans] nemainās un nemirst: kad saplīst gabalos pods, tukšums tajā nesaplīst.

Kad ir pārvarēti prāta ierobežojumi un prāts ir pilnīgi rāms, ilūzija, kas maldina Nezinošo, izbeidzas. Vienīgi tik ilgi, kamēr šī ilūzija (Mājā) nav skaidri izprasta, tā raisa šos lielos maldus, bet, kad tā tiek skaidri izprasta, tā ir redzama kā bezgalīgais, un tas kļūst par laimes un absolūtā Brahmana aptveršanas avotu. Par Patību [Ātmanu], Brahmanu un tā tālāk tiek runāts tikai svēto rakstu apmācības kontekstā, bet patiesībā ir tikai Viens. Tā ir tīra apziņa, nevis iemiesota būtne. Tā pastāv — vai Tu zini par to vai nē, vai Tev ir ķermenis vai nav. Visas šajā pasaulē sastopamās nelaimes attiecas uz ķermeni; Patību, ko neskar sajūtas, neskar arī bēdas. Patībai nepiemīt vēlmju — tajā pasaule parādās bez kādas vēlmes vai nodoma no tā puses."

Citēts pēc: “Vāsišthas joga”, 128.lpp, izd. R.Gulbis, Rīga 2020. Papildināts un rediģēts pēc: The Supreme Yoga. Yoga Vāsištha. Translated by Swami Ventkatesānanda, ©Chiltern Yoga Trust, Australia, p. 103.

Lūdzu iesaki arī citiem: